Business Transformation er mere end blot digitalisering

Rigtig mange projekter inden for Digital Transformation, når ikke deres mål. Dette kan der være mange grunde til, men der er dog et mønster, der går igen: Overordnet set skyldes det, at der er uklarhed om, hvad man egentlig skal lægge i ordet transformation. Transformation er en ændring af hele den måde man driver sin forretning på: Fra virksomhedens forretnings modeller til infrastruktur. Hvad sælger vi, til hvem og hvordan får vi vores produkter og services til markedet?

Et transformationsprogram berører alle forretningens funktioner: Indkøb, økonomi, HR, produktion, teknologi, logistik, salg og marketing.

Gennem en række undersøgelser og forskning er der blevet fundet forklaringer på, hvorfor transformationsprogrammer går godt og hvorfor de fejler. Men dybest set er det mønster, der går igen: Kundeorienterede transformations-programmer bliver behandlet i virksomheder som ”kundeorienterede digitale-projekter”: nyt CRM, nyt website, ny mobil-løsning. Og netop derfor mangler der et holistisk syn på investeringen og hvad den investering betyder for hele den måde, virksomheden driver forretning på, og hvordan det påvirker, hvorledes forretningen opfylder sin mission og vision om 5-10 år.